مبارزه حاج قاسم علیه داعش فراموش نخواهدشد

وزیر امور خارجه در نشست شورای حقوق بشر گفت: جمهوری اسلامی ایران تا سپردن مقامات عامل و مباشر در به شهادت رسانیدن شهید سلیمانی به دست عدالت از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

امیر صدقی

ادای احترام وزیر خارجه به مقام شهدای مقاومت (شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس) در لبنان

دستاورد میدان نبود، کسی پای میز دیپلماسی نمی‌آمد

حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه دستاورد میدان نبود، کسی پای میز دیپلماسی نمی‌آمد، گفت: یکی از ویژگی‌های شهید سلیمانی، مدیریت اقناع‌کننده در حل مسائل منطقه بود که نمونه‌ی بارز آن را در قانع کردن روسیه برای ورود به مسئله سوریه دیدیم که باعث بهت و حیرت عده‌ای شد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس