شهید سلیمانی طرح خطرناک تغییر خاورمیانه را خنثی کرد

«رامز الحلبی» از رهبران جهاد اسلامی فلسطین اظهار کرد: سردار سلیمانی و کسانی که با او بودند پروژه بسیار خطرناک تغییر خاورمیانه را خنثی کردند؛ جنایتکاران می‌خواستند به واسطه این تغییرات و به قدرت‌رساندن دست‌نشانده صهیونیسم و آمریکایی‌ها در سوریه، کمر مقاومت را بشکنند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس