«سردار گیله‌مردان»

این کتاب کوششی است برای ثبت سوگواری‌های مردم گیلان در عزای شهادت حاج‌قاسم سلیمانی.

فراخوان روایت نویسی از آیین‌های بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی