حاج‌قاسم برای فداشدن در راه قدس پا به میدان گذاشت

سعدالله زارعی با تأکید بر این که طوفان‌الاقصی ثمره الگوی مقاومتی بود تصریح کرد: طوفان الاقصی برایند طبیعی حرکتی بود که حاج‌قاسم شروع کرد. البته این آخرین ایستگاه نیست و صهیونیست‌ها باید همچنان منتظر این میانی نزدیک به آخر دانست که ان شاالله با قدرت بیشتری به حرکت خود ادامه داده و با این عزم صهیونیست‌ها را نابود می‌کند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس