حاج قاسم مزین به صدق و اخلاص بود/ تشییع او، میلیونی و در تاریخ بشریت بی‌نظیر بود

دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی خود به‌ مناسبت سومین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت گفت: پروژه آمریکا در منطقه در سایه مقاومت، پایداری و حضور شهیدان سلیمانی و المهندس ناکام ماند. حاج قاسم توانست در طول دو دهه با هماهنگ کردن محور مقاومت در برابر توطئه‌ها و سناریوهای آمریکا بایستد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس