حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت را در مسیر پیشرفت روز افزون قرار داده است/ فکر و جهاد حاج قاسم برای دشمن شب و روز و آرامش نمی‌گذارد

مدیر اجرایی اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت را در مسیر پیشرفت روز افزون قرار داده است، گفت: فکر و جهاد حاج قاسم برای دشمن شب و روز و آرامش نمی‌گذارد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس