ماحصل اقدامات حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت به شکل چشمگیری در فلسطین جریان دارد

سرلشکر موسوی با بیان اینکه ماحصل اقدامات حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت به شکل چشمگیری در فلسطین جریان دارد، گفت: بسیاری از افتخارات و حماسه‌ها در جبهه مقاومت متاثر از  تدبیر، مدیریت و وجود حاج قاسم سلیمانی است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس