مکتب شهید سلیمانی ادامه دارد

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهیدان حادثه تروریستی کرمان به مکتب حاج قاسم و گفتمان مقاومت حیات جدیدی دادند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس