رژیم اسرائیل گرفتار نگاه استراتژیک شهید راه قدس شد

کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل با تأکید بر نقش شهید سلیمانی در تبیین ناتوانی نیروهای صهیونیستی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های مقاومت و انتقال فرهنگ مقاومت به غزه از اقدامات ماندگار حاج‌قاسم است که باعث ضعف و گسست اسرائیلی‌ها شده است و آنها در برابر این مقاومت شروع ‌به نسل‌کشی کردند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس