حمایت مکتب حاج قاسم از توليد آثار فاخرهنری با موضوع سردار دل‌ها

مسعود نجابتی، یکی از اساتید هنر‌های تجسمی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اظهارکرد: همه ما دغدغه معرفی شهید سلیمانی را داریم ولی این کارهنوز به‌صورت تمام و کمال انجام نگرفته است که دلیل آن باید ریشه‌یابی شود. این استاد هنرهای تجسمی با بيان اينكه افراد توانمند […]

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس