حاج‌قاسم به مجاهدان فلسطینی ماهیگیری یاد داد

حقیقت‌پور با اشاره به اینکه سردار سلیمانی معتقد بود در مقوله فلسطین پشت میزهای مذاکره چیزی گیر ما نمی‌آید، اظهار کرد: حاج‌قاسم مقاومت را به ملت فلسطین یاد داد و به عبارتی به آنها ماهیگیری آموخت و در نهایت موفق به ایجاد یک ابرقدرت مقاومت در منطقه شد و راه را به آنها نشان داد.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس