«سردار گیله‌مردان»

این کتاب کوششی است برای ثبت سوگواری‌های مردم گیلان در عزای شهادت حاج‌قاسم سلیمانی.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس