شهیدقدس ظرفیت بالقوه منطقه‌ای را مبدل به امکانات عملی و میدانی کرد

سیدهادی سیدافقهی با اشاره به نقش ممتاز سردار سلیمانی در شکل‌گیری هندسه جدید قدرت جهانی گفت: ایشان به نیروهای محور مقاومت و حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش و جهادی در یمن، فلسطین، اشغالی، لبنان، سوریه و عراق نگاه خاصی داشتند و نقشه‌های استکبار جهانی را با مطالعات دقیق میدانی و علمی پیش‌بینی و تحلیل کرده و اهداف بلندمدت دشمن را براین‌اساس طراحی و برنامه‌ریزی می‌کردند.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس