دست‌نوشته| شهید القدس

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی دستنوشته «شهید القدس» را منتشر کرد.

ماحصل اقدامات حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت به شکل چشمگیری در فلسطین جریان دارد

سرلشکر موسوی با بیان اینکه ماحصل اقدامات حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت به شکل چشمگیری در فلسطین جریان دارد، گفت: بسیاری از افتخارات و حماسه‌ها در جبهه مقاومت متاثر از  تدبیر، مدیریت و وجود حاج قاسم سلیمانی است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس