با مشارکت مکتب حاج قاسم و انتشارات راه یار «کلنا قاسم» به بازار رسید/ زندانیان آل‌خلیفه از ایام شهادت حاج قاسم چه می‌گویند؟

کتاب «کُلنّا قاسم»؛ خاطرات زندانیان بحرینی از ایام شهادت حاج قاسم با ترجمه نعیم شرافت و بازنویسی میرمحمدابراهیم یزدانی، از دیگر تازه‌های نشر راه یار است که با مشارکت بنیاد مکتب حاج قاسم به چاپ رسیده است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس