عضو حقوقدان شورای نگهبان:

راه شهید سلیمانی برای نسل جوان باید روشن بماند

«عباسعلی کدخدایی» عضو حقوقدان شورای نگهبان در بازدید از آثار عرضه شده در غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» بر ضرورت تلاش همه جانبه جهت معرفی مکتب شهید سلیمانی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در اولین ساعات ششمین روز از فعالیت نمایشگاه کتاب تهران، در غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» حضور پیدا کرد.

«عباسعلی کدخدایی» از تازه‌های نشر ارائه شده در غرفه بازدید و سپس در گفتگوی کوتاهی تاکید کرد: شهید سلیمانی حقی به گردن همه ما دارد و باید به هر نحو که می‌توانیم در ترویج مکتب این شهید تلاش کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در بحث معرفی مکتوب اندیشه شهید سلیمانی مثل تولید و انتشار کتاب، داستان‌نویسی و دیگر ابزار باید تلاش شود تا راه این شهید همچنان روشن بماند و نسل جوان نیز این راه مقاومت و مبارزه را طی کنند.

غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در راهروی ورودی شماره ۲۰ سالن ناشران عمومی میزبان علاقه مندان به کتاب و اهالی فرهنگ مقاومت است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس