علی غلامی

اسلام را در این بُرهه که تداعی یافته در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، تنها نگذارید.

مجتبی یداللهی

عَهدُنا إلَيْك، سلام الله علَيْك
على طريق الحاج قاسم؛ لبَّيك…

مرتضی آقایی

ذکاوت این است که بین دنیا و آخرت ابدی بـتوانم برنده‌ی آخرت ابدی بشوم.

جامعه ما، خانواده ماست

شهید حاج قاسم سلیمانی: این بی‌حجابه! این باحجابه! این اینجوریه، اون اونجوریه! این چپه، اون راسته! این اصلاح‌طلبه، اون اصولگراست….

شهید سلیمانی سلوک و حیاتی شاعرانه داشت

شهید سلیمانی سلوک و حیات شاعرانه داشته‌اند. حاج قاسم تلاش می‌کند در مسیر صدق حرکت کند و با سلوک خاص خودش به چهره‌ای که می‌خواهد نزدیک می‌شود و برای همین هم زبانش متمایز است.

حمید مالمیر

گر جان طلبد #حبیب عشّاق
نـه منـع روا بود،نـه تـاخیــر

حسن علیرضایی

از تو و نام تو و مذهبِ تو می‌ترسند
دشمنانت همه از مکتبِ تو می‌ترسند …

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس