تاسی از مکتب سلیمانی سیلی به دشمن است

امسال تعداد زائران بیشتری برای زیارت مرقد حاج قاسم به کرمان سفر می‌کنند. تعداد مواکبی که از سراسر کشور اعلام آمادگی کردند تا در ایام سالگرد حاج قاسم به زائران خدمت کنند نیز بیشتر شده است.

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس