برنامه تلویزیونی | راز شهادت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، قسمت اول از برنامه تلویزیونی «راز شهادت» را منتشر کرد.

مدیون شهید…

ما مدیون شهید هستیم و مدیون خانواده‌ی شهید و شهیدداده‌ها نیز هستیم.

ای شهید…

شهید حاج قاسم سلیمانی: «من با این پاها در حَرمت پا گذارده‌ام، دورِ خانه‌ات چرخیده‌ام و در حرم اولیائت در بین‌الحرمین حسین و عباست آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طولانی، خمیده جمع كردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم […]

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس