انتقام حاج قاسم در فضای خاص خود صورت خواهد گرفت

سرلشگر سلامی طوفان الاقصی را مستقل از حرکت ما برای انتقام حاج قاسم دانست و تاکید کرد: انتقام حاج قاسم در فضای خاص خود صورت خواهد گرفت و آن موقع با عاملان و آمران شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس و همراهان آنان کار داریم.

‍  آمریکایی‌ها با شهادت حاج قاسم، قصد تضعیف مقاومت را داشتند، ولی مقاومت جریان پیدا کرد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی‌ها فرمانده دلاور و رشید ما سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس آن پرچمداران و غیرت‌داران مقاومت را شهید کردند تا قدرت مقاومت ایران و امت اسلامی را در هم بشکنند.

جنگ حاج‌قاسم در مناطق تروریسم‌ خیز بود

سردار حسین سلامی در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی در سرزمین‌های که تروریسم در حال انتشار و فوران بود، کوچه به کوچه، دره به دره، کوه به کوه و خانه به خانه جنگیدند و شهید شدند

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس